1. Untuk makluman semua, para permohon tidak perlu menghantar apa-apa borang.
  2. Sebaik sahaja anda bersetuju bahawa kesemua maklumat adalah benar (pada tab "lain-lain", butiran terakhir) dan seterusnya anda klik pada butang "kemaskini", maklumat peribadi anda akan disimpan dalam pengkalan data pemohon PERKESO.
  3. Maklumat ini akan dimuat turun dan diproses pada tarikh tutup permohonan.
  4. Hanya pemohonan atas talian yang lengkap (dari segi butiran dan imej/fail) serta pemohon yang bersetuju pada maklumat yang dimasukkan adalah benar sahaja akan diproses oleh Bahagian Sumber Manusia PERKESO.