1. Portal ini sedang mengalami kunjungan yang tinggi (purata 15,000 pengunjung sehari). Bahagian Teknologi Maklumat PERKESO telah menambahbaik lagi kapasiti server portal tersebut.
  2. Walaubagaimanapun, kami menasihati para pemohon untuk mengemaskini profil secara berperingkat iaitu mengemaskini 10-15 butiran (atau satu sehingga dua imej) dan seterusnya klik pada kemaskini supaya maklumat yang anda tidak hilang apabila server tersebut menjadi sibuk.
  3. Sila ulangi langkah ini sehingga kesemua maklumat anda telah dikemaskini.