Untuk pengetahuan semua, tidak ada sebarang borang manual yang digunakan untuk permohonan kerja di PERKESO. Semua maklumat mengenai kelayakan, pengalaman, dan sebagainya diletak dalam profil anda. Pastikan profil anda adalah lengkap sebelum tarikh tutup permohonan.

Untuk mengemaskinikan profil anda, sila login terlebih dahulu, dan rujuk pada "Menu Pengguna" pada sebelah kanan portal ini dan klik pada "Kemaskini Profil".