Permohonan kerja untuk PERKESO menggunakan permohonan atas talian sahaja tidak memerlukan apa-apa borang manual.

Permohonan anda dianggap telah lengkap apabilia anda bersetujude dengan akuan tersebut "Saya akui bahawa maklumat yang diberikan di dalam borang ini adalah benar. Saya memahami bahawa sekiranya ada diantara maklumat itu didapati palsu, permohonan saya akan terbatal dan sekiranya diberi tawaran, perkhidmatan saya akan ditamatkan serta merta."

Permohonan yang dihantar melalui pos, faks, email dan media lain selain daripada portal ini tidak akan dilayan.