Permohonan kerja untuk PERKESO menggunakan permohonan atas talian sahaja tidak memerlukan apa-apa borang manual. Anda tidak diperlukan untuk menghantar borang anda ke mana-mana Pejabat PERKESO. Butir-butir anda akan disimpan di dalam pengkalan data portal ini dan akan diproses oleh Bahagian Sumber Manusia PERKESO. Hanya permohonan yang berjaya sahaja akan dihubungi oleh PERKESO.