Taraf Jawatan                            : Kontrak

Kumpulan Perkhidmatan          : Eksekutif

Gaji                                             : Lingkungan RM2,040.00 – RM10,300.00

Kekosongan                               : 1 Kekosongan

Tempat                                       : Pusat Rehabilitasi Kebangsaan PERKESO

 

Kelayakan dan Syarat-syarat Lantikan

·       Diploma dalam bidang berkaitan yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya;

·       Kepujian   Bahasa   Malaysia / Bahasa  Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan;

·       Keutamaan diberi kepada calon yang berkebolehan dalam  bahasa Inggeris;

·       Lepasan Diploma digalakkan untuk memohon;

·       Mempunyai ciri-ciri personaliti yang mesra;

·       Adalah seorang yang boleh bekerja secara berpasukan;

·       Keutamaan diberi kepada calon yang mempunyai pengalaman dalam khidmat pelanggan atau keselamatan sosial;

·       Bersedia bertugas di Pusat Rehabilitasi Kebangsaan PERKESO, Melaka