TARAF JAWATAN                    :   KONTRAK

KUMPULAN PERKHIDMATAN:    EKSEKUTIF

LINGKUNGAN GAJI                :    MIN RM2,200.00 – MAK RM10,300.00

KEKOSONGAN                         :    52 KEKOSONGAN

TEMPAT                                   :    PEJABAT PERKESO SELURUH MALAYSIA

                                                      (TERTAKLUK KEPADA KEKOSONGAN)

 

KELAYAKAN DAN SYARAT LANTIKAN:

Calon-calon bagi lantikan hendaklah terdiri daripada warganegara Malaysia yang memiliki kelayakan seperti berikut:

1. Umur calon mestilah tidak kurang daripada 18 tahun pada tarikh tutup iklan.

2. Memiliki Diploma yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada Institusi Institusi Pengajian Tinggi Tempatan atau kelayakan yang  diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan; Dan

3. Memiliki kepujian Bahasa Malaysia (termasuk Ujian Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang  diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.

4. Keiutamaan akan diberikan kepada calon yang mempunyai penguasaan yang baik dalam bahasa Inggeris;

5. Bersedia untuk ditempatkan di mana-mana Pejabat PERKESO di seluruh Malaysia.