TARAF JAWATAN                   :    TETAP DAN TIDAK BERPENCEN

KUMPULAN PERKHIDMATAN:    BUKAN EKSEKUTIF

LINGKUNGAN GAJI                :    MIN RM1500.00 – MAK RM5,200.00

KEKOSONGAN                        :    1 KEKOSONGAN 

TEMPAT                                   :   PEJABAT PERKESO SELURUH MALAYSIA

                                                     (TERTAKLUK KEPADA KEKOSONGAN)

 

KELAYAKAN DAN SYARAT LANTIKAN:

Calon-calon bagi lantikan hendaklah terdiri daripada Warganegara Malaysia yang masih berkhidmat dengan PERKESO dan memiliki kelayakan seperti berikut:

  1. Umur calon mestilah tidak kurang daripada 18 tahun pada tarikh tutup iklan.

  2. Lulus Penilaian Menengah Rendah (PMR) atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan;

  3. Memiliki lesen memandu kelas B2/B/D/E/EI/E2 yang dikeluarkan oleh Jabatan Pengangkutan Jalan (JPJ) [Kecuali lesen memandu dalam tempoh percubaan (P)]; Dan

  4. Kepujian Bahasa Malaysia di peringkat PMR atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.