TARAF JAWATAN                    : TETAP DAN TIDAK BERPENCEN

KUMPULAN PERKHIDMATAN: EKSEKUTIF

LINGKUNGAN GAJI                : MAK RM2,200.00 – RM10,300.00

KEKOSONGAN                        : 1 KEKOSONGAN 

TEMPAT                                   : PEJABAT PERKESO SELURUH MALAYSIA

                                                   (TERTAKLUK KEPADA KEKOSONGAN)

 

KELAYAKAN DAN SYARAT LANTIKAN :

Calon-calon bagi lantikan hendaklah terdiri daripada Warganegara Malaysia yang masih berkhidmat dengan PERKESO  dan memiliki kelayakan seperti berikut:

  1. Umur calon mestilah tidak kurang daripada 18 tahun pada tarikh tutup iklan.

  2. Memiliki Diploma dalam bidang Pengajian Perdagangan, Pengajian Bank atau Pengajian Perakaunan daripada Institusi-Institusi Pengajian Tinggi Tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan; Atau

  3. Memiliki “Licentiate of Chartered of Secretaries and Administrators of United Kingdom” dalam bidang kewangan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan; Dan

  4. Lulus Bahasa Malaysia (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.